Aentwaereps

zondag, oktober 16, 2011

185: De Peeter Pot StroateDoo dis de moojte n en wandel d is no de Groeëte Peeter Potstrot én de Klain Peeter Potstrot. Der zén ze deis doage en ieël aa w abdai j on’t restoreire( of wa t er nog van auverschit !).  ‘K ém de moojte gedoan oem en groeët afisj van ’t Stad te fotaugrafeire. Doaroep stoa d ieël de gescheedenis van dee twieë stroate. ’t Is ieël intresaent ver wee j eets mieër auver de gescheedenis van dee j aa w Aentwaerepse beurt wilt te weite kaume.
Eer volge main fotaus ( ‘k haup mor da t dee van Stadsarsjeef ni  s zule zege da’k er kopirait oep zal mute betoale ) é k ém  in ’t kert oitgelei j in ’t Aentwaereps wa t er zo w al oep te leize sto.
Tot in de joare seiveteg van de vuireg ieëw woare deis 
twieë stroate n aigelek e saurt armeloize n achterbeurt. Tot da t de Groeëte Peeter Potstrot otauvrai weer. Da was toongs d'aleriëste stroat dee j otauvrai weer. Van dan af weer de beurt en bezeengswoardegad. D'aentwarpenére mokte der en oitgangsbeurt van én de toeriste kwoame n er nor ston goape. Ikzélf zén in maine joongen taid nog reigelmoateg gon daense n in de kélder van ieën van d'ieëste kélderdaenseengs van 't Stad. Da was nog zoe ne n aawe steivege gewélfde kélder. Vandoag zau da nimer muigelek zén oemda t da ni braendvaileg is. Mor doar weer in mainen taid ni no gezeeng. Métertaid geeng de juigd mieër oit no 't Ailandsje n én 't Zoid én bléft er naa nog wa f vergoane glaure n auver: Den Hopsack en De Foam. Tuse n okskes in den Hopsack (in numerau 24) kaume nog altaid oep eederen twide zaungdag van de muingd van 14 tot 17 eur d' Aentwaereps' amateërs filozaufe soame ( www.filosofisch-cafe.be).


 

Oep den ook van deis stroate zén ze naa d'aa kapél on't restoreire van wa d oeërsproongkelek en abdai was  dee gebaud weer duir Peeter Pot, ne  raiken olandsen bogerd. Dernoa weer et nen militèèren dépau . Dan loater trug en abdai . Dee weer dan wér oemgebaud ver gewoeën woeënoize. Alieën de kapel weer bewoard. Dee weer dernoa wér veraenderd in en sinagaug van de jaudse gemieënschap. In 1909 go t dee j er wér oit én wert er en kateleeke schaul ginstaleird .


Eer zee d' e fotauke van de mooders mé j un joonge gaste dee vreuger de beurt onvaileg mokte.Dieë Peeter Pot ad er oek ver gezeregd da t de gevangene dee j in't Stieën oepgeslaute weere, ni f verékte van den oonger. In dieën taid must de famile van de gevangene n  ale doage n eite breinge. A ch ge gin famile n ad dan kon d'et wél vergeite. Peeter Pot leet reigelmoateg rogebroojkes nor 't Stieën breinge ver de verdoemde. Doarvan komt aungs "rogeverdoemeke" !
Eer zee de d'afisj in ze gehieël mor den tekst kun de zoeë natuurlek ni leize, deroem ém ek eeder stukske nog is afzaungderlek gefotaugrafeird én oitvergroeët.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage