Aentwaereps

woensdag, augustus 09, 2006

030: Lode Zielens [laude zeeles]


Lode Zielens [lau’de zee’lens] is gebaure in ‘t Aentwaereps Seengt-Andreeskwarteer oep den 13de jeunee 1901. A j is dus ne raséchte n Aentwaerepenér oit e waerekmansgezin van de Paroche van Mizeire. Noa de lieëger schaul geeng em on den baseing waereke. Eer lieërde n em in 1920 Frans Verschoren [fraens verschau’re] kéne. Dieë waerekte toongs in en aendelszoak" .’t Is mé t d’ulep van deize Verschoren [verschaure] da s zen ieëste stukske” Schoolkolonie” [schaulkolonee’] weer oitgegeive in “Elsevier’s Maandschrift” [élseveers’ moand’schrift] en da t em oek waerek vaungd in en autzoak. Loater dei j em mei j on léterkeundege praiskampe ver begineleenge van de “Volksgazét” [vo’leksgazét’] én drai kieëre weer em bekroeënd. ’t Is zoeë da t em oitaindelek ba de Voleksgazét kon gon waereke. Gedeurende den twide wèèreldaurlog was em stadsbedeengde in ’t Muzeijem van de Vlomse Léterkeungde. Mor ver de rést bleif em ba de Voleksgazét tot oep zenen staerefdag. Soame mé Gerard Walschap [ zjeraer’ wal’schap] bracht em ne neeve stail in de Vlomse Léterkeungde. A j ei geschreive auver de sos-joale probleime van de waerekmeingse van ‘t Seengt-Andreeskwarteer.
Zen romans “Moeder, waarom leven wij?”[moo’der weroem’ lèève wai ] ;”Het Duister Bloed” [et dois’ter blood] én “Menschen zoals wij” [meingse zowas wai] were nog altaid geleize. In 1931 kreig em de prais ver ‘t béste waerek van d’Aentwaerepse Proveengse. “Moeder, waarom leven wij” [mooder weroem lèève wai] kreig in 1934 de Stoatsprais ver Prauza én weer in 1993 verfilemd én oitgezaungde n oep den TV. Oep 28 novémber 1944 mokte n en V-boem en eingd on ze lèève. A weer begroave n oep ‘t Schoeënselof.
Probeir d oek deis leengks is as ge nog wa mieër auver em wilt weite :

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage