Aentwaereps

donderdag, september 17, 2009

162: Mut de Bloememart van de Greungplets verdwaine ?
Dee van 't Schoeë Verdeep éme beslaute vanaf volgende muingdag ( wa s zén ze na j inieës zoe w esteg ?) oep de Greungplets gin bloememart nimer too te loate. Da sto no 't schaint amel te vaul in de wég ver al dee groeët' événemeingte dee der oem den oaverklap plets veengde. Ver mai ni ch geloate dee j événemeingte , mor mut doarver na de bloememart verdwaine ? Kune ze da na ni j aenders oeplose ? Der is toch plets genoeg bavuirbéld on de zaijingang van de katedroal. Desnoeëds af én too w e kléngder bloememartsje. Nei, 't is na zjust dee bloememart dee de Greungplets wa d oepfluirt. Da mut toch kune ! Of sto t da meschin in de wég ver dee neef brug of dieë neeven tunél ? Strak gon ze da stanbéld van Rubens nog mor is verpletse want da sto toch oek in de wég as er wa te doong is oep 't plain. Meschin kune ze dan oek den Broabau w eeverans aenders neirpladaize want dieë sto d oek famuis in de wég as er wa ch gorganizeird wert oep de Groeëte Mart. Naa zjust as 't sléchten taid is gon ze van dee meingse n une bauteram afpake ! Van apsjaers gesprauke !

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage