Aentwaereps

vrijdag, oktober 13, 2006

043: FANMEIL


1.BREEF VAN SERSJ VAN HEES

Hallo Godzjumenas,

Via deze weg wou ik efkes laten weten dat ik ongelooflijk bewonder waar ge mee bezig zijt.
Als muzikant/liedjesschrijver kon ik het hoe langer, hoe moeilijker vinden in het Engels, de taal die dezer dagen de norm is aan het worden.
Toen ik het in het "Nederlands" wou proberen, bleek ik er mijn ei niet in kwijt te kunnen omdat het, net zoals het Engels, tegen mijn natuur was.
Tot het moment dat één van die liedjes vanzelf in het Aentwaereps vergleed en ineens ging een gigantische deur open...

Maar toen kwam dus het volgende probleem, hoe schrijf ik mijn teksten in godsnaam op papier?
De zogenaamde "Âantwâarpse" woordenboeken die ik vond stelden niet veel voor.
Op het web is het zelfs nog erger gesteld
.


Tot ik vandaag dus op uw blog stuit.
Awel merci, chapeau! 't Is verdomd een interessante pagina!
Voor ik er erg in had, was ik al 5u aan een stuk aan het lezen en ik ben nog niet halverwege.
Eindelijk eens iemand die het Aentwaereps uit de doeken doet op een manier die "steek" houdt.

Zelf ben ik geboren en getogen Mortselaar al liggen mijn wortels ergens in 't stad.
Het Antwerps dat ik dus hanteer is al niet meer zuiver te noemen.
Tot nog toe kon ik mij alleen beroepen op de verhalen en de uitdrukkingen van mijn 95-jarige grootmoeder.
Maar ze kan me niet helpen met de geschreven woorden...

Uw blog helpt me dus die leegte in te vullen en daar wou ik U even ongelooflijk voor bedanken.
Ik hoop dan ook dat U er nog vele jaren mee doorgaat!!!

Met welgemeende hoogachting,
Serge Van Hees (39 jaar)
Mortsel

AENTWAURD VAN GODZJUMENAS ON SERSJ:

Béste Sérsj ,

In d'ieëste plets mut e k oe bedaengke ver oe vringdelek brifke.'t Doo me nateurlek wél wa da ge mé s zoe vaul plezeer mainen blog geleize n ét. G'é' d auverschot van gelaik a ge zégt da t de waurdeboeke worin da't Aentwaereps besprauke wert nog ni j ieëmel oep peungt ston. Der zén ieël wa meingse dee j un bést doong oem 't Aentwaereps te promaute.Ze mieëne n et amel eivegoo. Z'aawe n amel eivevaul van 't Aentwaereps mor ze zén ni j altaid eive konsekweingt in wa s ze schraive. En 't is soems banoa w onmuigelek oem er eet in trug te veengde. Ik kan oe verzeikere da 't ni gemakelek is oem en toal te schraive n oep en déftege maneer as er gin spéleengsreigels zén, gine sproakkeungst én gine gooje waurdenboek. G'ét da s zélef aungdervaungde. Da d'is na presees wa da kik probeir te doong. Ik zén al begone mé j en spéleeng oit te deingke wer da ge nen aavast on ét.Da leep al ni f van e laijen dakske !Da was d'ieëste moojlekad. Naa probeir ek ieën ver ieën d'aungderdieële van den Aentwaerepse sproakkeungst te bespreike. 'k Kan oe verzeikere da'k nog ni j on de neef petatsjes zén. Aungdertuse verzoamel ek ale muigeleke waurde n én oitdrukeenge dee tipis Aentwaereps zén. En loater zal ék der nen boasiswaurdeschat baidoong.( Want gewoeën waurde zowas "toafel" én " stool" mute der oek in ston !). As ek da kan ver mekoar kraige dan zal et Aentwaereps kompleit zén: Spéleeng, Sproakkeungst én Waurdenboek (As 't kan van 't Aentwaereps nor 't Algemieën Neiderlands én van 't Algemieën Neiderlands nor 't Aentwaereps).
'k Aup ieën deengk én da d is da'k nog den taid zal éme n oem da d amel ba mekoar te kraige.'k Zén oemes nimer van de joongste ! 'k Zit al twieë joar oep tram zeive ! Mor meingse gelak gai dee j aprés-jeire wa da'k on't doong zén geive me gooje mood.
Lot m'oe ne gooje road geive: au d oe grutmoeder in ieëre ! ' k Aup da s ze nog vaul jorekes in gooj gezaungdad mag vaerder lèève ! Ik ém oep 't éngd van ogustes ne noongkel verlaure dieë 92 gewere n is ! Van dieë meings ém ek vaul gelieërd auver 't Aentwaereps!

Wa da'k nog wau vroage: zau d ega der eet teige éme n as ek aawen breef oep mainen blog zau publiseire soame mé t deis aentwaurd ?
Ik zeeng mé f vaul belangstéleeng oit nor aa réjakse !


2.BREEF VAN MICHAEL GRüNLO
De ironie van Antwerpen
Teruggelopen naar de kade
om opnieuw de geluiden te proeven
nu het eindelijk stil is in mijn hoofd
met de nasmaak van echt bier in mijn mond
voelen mijn handen nog
jouw slanke lijf
golvende dijen
de ironie van Antwerpen;
het besef dat prachtige vrouwen
door de stad blijven vloeien
net als het water
Dat aan de link zit -->
Zie maar.


Sympathiek log heb je! En een schitterende stad...Groet!

3.BRIFKE VAN FABIENNE


Hey, t'is efkes oem te zeggen dak a blogs ieël tof vind.
Tis altaid mé veul plezier dak ze lees.
Da moest ek toch is zegge vond ek.

Groetsjes,

Fabi

Aentwaurd van Godzjumenas on Fabienne

Béste Fabjéneke,

Mérsee ver aa vreengdelek ie-meiltsje.'t Doo mai j oek vaul plezeer a'k zeeng da t er meingse zén dee main inspaneenge n aprés-eire.
Zau d ega der eet teige n éme as ek aa brifke zau zéte ba mene fan-meil ?

Réjakse van Fabienne oep 't Aentwaurd van Godzjumenas

Awel da zau iel tof zain!
En k'zen content e meiltsje van aa terug te kraaige.
Nog efkes zegge dak al veul van aa blogs afgeprint èm,
zoe kan ek deej overal meeipakke en leize wanieer dak mor wil!
Tdoe altai zoe goe iet in t aentwaerps te kunnen leize.

Aafd a goe en doo zoe voetsj hey,

groetsjes,

Fabienneke

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage