Aentwaereps

maandag, april 17, 2006

011:De Poesje

De Poesje van de Lange Waper

De Poesje van de Lange Waper is z e poesjenéletéjoater da’ t Aentwaerepse tradeese van den aawe Poesje wilt vaerder zéte.
Wa s zén na j aigelek poesjenéle ?
Da s zén stangpoepe. Dee j éme en aizeere stoaf on une n aute kop én en stoaf on ieën van un aende. As de speilers ze loate n oeptreide , dan were z’ieëst lèèvendeg. De Nuis, De Kop, De Schele n én Béleke ’t s zén amel figeure mé j e peiperkoeke n art én e groeët bakes. Ze gon ver neemand oit de wég. Oek ni ver Lusifér mé j al zen deuvels én zeiker ni f ver spoeëke n of droake mé schaerepe taende. D’Aentwaerepse poesjenéle babele in ’t plat Aentwaereps mé kuineenge, preengsése n én ministers.
Vergét ni: e poesjenéletejoater is f ver groeëte meingse. De klainmane steure ze no de “poepekas”.Wee der mieër wil d auver weite, dieë mut mor is béle no numerau 03/440.60.90 mor noa w alefzeive soaves. Go d’oek is éfkes zeeng oep:
http://users.skynet.be/lange.wapper Of steur d en iemeiltje no lange.wapper@skynet.be

1 reacties:

  • Op 8:04 a.m. , Blogger Jan en Lut zei...

    Wijn zen van websaait moette veraaandere:
    www.kulentuur.be/lange.wapper

    E-mail: lange.wapper@kulentuur.be

     

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage