Aentwaereps

zondag, april 02, 2006

009: De Legeingde van Broabau w én de ruis Druwon Antigon

Oep en ailand in ’t Schéld, dicht ba de zieë, ade dee van Toongere n e kastieël gebaud. Na gebuirde n et, zeiker deuzend joar geleije, da t de ruis Druwon Antigon dee burecht veroeëverde. De ruis mé s zen groeëte poeëte mokte n apelspais van de burechtbewoeëners. Dee j as em ni kon kapotkraige, joog em langs ale kaente wég én a nam ’t kastieël in. Naa begon er ne vrieëseleken taid ver de schipers dee ’t Schéld oep-én-af muste vèère. Dervuir muste ze mor en bitsje tol betoale n on dee van Toongere, mor naa was da d en aender poar maawe. De ruis Druwon Antigon vroog mieër én mieër van de schipers. A was ni konteingt mé j en teengde, balange ni, a must oep ales da verbai ze kastieël vèèrde den éleft éme. Én ochaereme de schiper dieë da ni wau geive. Ochaereme de sukelér dieë probeirde snachs verbai de burecht te vèère oem oep dee maneer on den tol van de ruis Druwon Antigon ’t ontsnape. Dee n ad t dan de bauter gefrét. De ruis was altaid oep zene kiveef. Ales ad em altaid in ‘t snetsje. De schiper dieë probeirde te sjamoteire must den éleft van zen loadeeng afgeive n of zen réchteraend weer afgekapt. Ge must ni probeire zeute broojkes te bake ba de ruis. A ge den tol ni j afdokte dan geeng oe réchteraend er af. Met ieëne slag van ze kolosoal zwèèrd sloog em z’eraf én dan smeit em z’in ’t Schéld. Mor oep ne goojen dag was ’t gedoan mé t de ruis . Ne zeikeren Broabau was oep ’t tonieël verscheine.Wee was na Broabau ? Wél manekes, da was de kuineeng van Toongere. A was nog famile van Zjul Sézaer. Én dieën Broabau was ginen broekschaiter. Oep ne goojen dag sloog em dee de ruis teige de kest. A kapte de ruis zen aend er af én smeit z’in ’t Schéld. Zoeë kreig de ruis van ’t zélefde loake n en broek.. Wa t er vaerder gebuird is mé j Antigon, da wét gin kat. Neemand ei t dernoa de ruis nog gezeeng. A zat nimieër oep ’t kastieël én er weere gin aende nimer afgekapt. Broabau weer beverderd tot értog van Broabant want Zjul Sézaer zéte em in de bloemekes. D’Aentwaerpenére n éme em noeët vanzelèève kune vergeite. Én z’éme n un stad genoemd no dee j éldendoad van Broabau: Aentwaerepe. (Aend waerepe; snapt et ? of mut ek er en tieëkeneengeske bai moake ?). Der zén gelieërde dee deingke da s z’et beiter weite én dee zége da t da komt van “on de waeref”. Mor wai weite wél beiter. Zee mor no da schoeën fontantsje vuir ‘t Stadois da Broabau vuirstélt dieë d’aend van de ruis in ‘t Schéld smét (al sto t em wél oep ‘t verkieërd bieën!).Oek in ’t stadswoape van Aentwaerepe zee de néfe de burecht van de ruis twieë j afgekapt’ aende .
:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage