Aentwaereps

vrijdag, augustus 29, 2008

133: JOHN WILMS


JOHN WILMS
Schraiver én PoleteekerJohn Wilms is gebaure in 1893 én a steeref in 1978
A was lid van de Bélgise Sos-jalistise Partai ( den BSP van toongs) én scheipene van Kulteur van ’t Stad in de joare féfteg van de vuireg' ieëw. A leet aungderaendere en téjoaterstuk van ne zeikere n Henri Ghéon verbieëje oemda t da te vaul simpatee j ad ver de moefe.
Mor a j is wel ’t mieëst gekénd oem zenen boek “ Oit de Paroche van Mizeire” (in’t schoeë Vloms: “Uit de Parochie van Miserie”). Dieën boek verschein ver ’t ieëst in 1941 mide n in den aurlog. In dieën boek géft em en béld van ’t Seengt-Andreeskwarteer, de waik van ’t Stad werda t d’échte Pagaders woeëne. In dee waik was em gebaure; wer da d oek Hendrik Conscience én Lode Zielens vandoan kaume.
In zenen boek beschréft em ’t lèève van de gewoeën meingse: klain kredenirekes, dokwaerekers, noijsterkes én kesvraawe. Meingse dee mute vreute n oem on de kost te kaume. Mor oek e volekske da d on mekoar oong én da d oep gezéte taide soame plezeer kon moake.
A kloag d oek et sistèèm oan van de verplichte miletèèren deengst én de verplichten deengst in de gardsivik, wer da t de klaine man altaid de sigaer was én de zuine van de raike bogers unaige koste vraikoeëpe.
Ieën van de bést gekénde figeure n is zeiker én vast; Zote Rik. Ieël ’t Stad kénde n em. Zote Rik ieëte n aigelek Henricus Van Aken én a weer gebaure n oep den 10de novémber van ’t joar 1854 as ’t de nateurleke zuing van Mee Sitroong, en béldschoeë maske dee klieërmokster was én oek af én too pozeirde n as modél ver d’Aentwaerepse keungstschilders. In de Boeksteig ( dee ze loater de Nasjenoalestrot zén gon noome) woeënde ze mé j uire zuing. Zote Rik is métertaid oek modél gewere mor dan van den tipise n inwoeëner van de Paroche van Mizeire. Ge kunt em vergelaike mé t de Ratevanger van Oamele, mé t da verschil da t em de klainmane noeët ofte noeët wa kwoad ei gedoan. De joong van Seengt-Andrees leepe mieëstal lachend achter ze gat oemda ’t em altaid ’t zoteke n oitoong.HENRICUS VAN AKEN

beiter gekénd as

ZOTE RIK


Vandoag den dag mut d’on de juigd ni vroage wee John Wilms was. Van zenen boek éme de mieëste worschainlek nog noeët ni ch goeërd, lot stoan da s z’em zauwe geleize n éme. Mor Zote Rik kéne ze meschin wél want in 1972 éme ze der en téjoaterstuk raungd gebaud da d in de KNS weer oepgeveurd. Da d Aentwaereps volekstéjoater deurde drai j eure n on e stuk Drai weike stoong et ’t ieëste joar oep d’afisj én ’t joar deroep nog is veer weike. Ieël ’t gezélschap van de KNS spélde der in mei j én nog nen oeëp figuraente. Jan Christiaens schreif et stuk , Walter Tillemans spélde régiseër en Wannes van de Velde ontweerep de dékoars én schreif er leekes ver.
Noa ’t suksés van ’t téjoaterstuk weer den boek nog is oepneef gedrukt in 1973 ba d’Oitgeiverai Weengkeloak (Uitgeverij Winkelhaak) in Aentwaerepe.


DE RUIS ZOTE RIKOep den 2de séptember van ’t joar 1978 ( da’s dus 30 joar geleije) weer de ruis Zote Rik--- ’t keungstwaerek van Paul de Vierman---gedoept .Leona Detiège, dee toongs scheipene van Kulteur was, spélde meiter én Wilfried Van Nespen, de konsérvoater van d’Audadkeungdege Muzeums was peiter. Al daensend geeng et aungder ’t zeenge van e leeke van John Lunström nor ’t stadois. Der weer en doeëpakte vuirgeleize én der weere soikerboeëne n én doeëpkortsjes oitgedieëld.Vuirstéleeng van désémber 2002 in Diest
Doeëpakte van de Ruis " Zote Rik" oep 2 séptember 1978Vuirstéleeng van april 2004 in Ophasselt

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage