Aentwaereps

vrijdag, oktober 27, 2006

046: D’Aendschoongmart:D’Aendschoongmart is da plantsje flak vuir aungs katedroal. Doar was no ’t schént vreuger ’t Katedroalkaerekof-- da ’t Klai Kaerekof” of oek wél ’t Stieëne Kaerekof genoemd weer. Vaul vreuger ( da go trug tot in de zésteengd’ ieëw) stoonge der oek kromekes wer as z'aendschoone verkochte. Vandoar de noam van ’t plantsje. Naa were der al laengk gin aendschoone nimer verkocht, mor der zén wél e poar gezélege restorâs wer da ge laker kun d eite.
Vaerder sto t er oep d’Aendschoongmart et Puteke van “Quinten Matsijs” [kweengte matsais'].Da d in smeidaizer gevlochte keungstwaerek oep ne stieëne raungde sokel dateir d al van 1490 (vieërteengaungderdneigeteg) én der wert gezei da t de Kweengte --dieë n aigelek ne schilder was—oit leefde ver en schoeën moagd deis keungstwaerek gesmeid ei. Bauvenoep ’t smeidwaerek sto d en béldsje da Broabau vuirstélt. Ze zége da ge ne weings mui t doong a ge ne seingt in ’t puteke goojt.
En beiter érinereeng ém ekik on de Kweengte zene put toongs da z’em is gevuld ade mé schoimend beer én eederieën er van mocht tape.’K kan menaige nimieër érinere wanieër én woarvuir da t da pesees was. Mor ver mai part muige ze da nog dikwels doong.
Taides de zaumer as Laura schént kun d’eer ale moandagoavende n oep en téraske zite lestere no den baijord van de katedroal.
Mor oep d’Aendschoongmart is er joare geleije n oek e vrieëselek drama gebuird:
Der was is ne joonge dieë tot auver zen oeëre verleefd was oep e schoeë maske ( zoe zén er ieël vaul in ’t Aentwaerepe !). Ze zoage mekaendere doeëdgèère. Deroem beslaute ze van in ’t aaweleksboetsje te stape. Mor un aawers wauwe doar ni f van weite. Der weer ale doage n ambras auver gemokt. Ten ainde road zén ze dan bauve n in den taure van de katedroal gekloeme én zén z’aend in aend no beneije gesproonge. Ze veele wél in aungderd stukskes. Toongs beséfte n un aawers wa z’un keengdere n ade n oangedoan. De familes leete ne schoeëne grafstieën pletse woar da t da kopeltsje gestereve was én mé s zoevaul stukskes kauper in as da ze gevaungde n ade van un keengdere. A g’oep d’Aendschoongmart on’t puteke van “Quinten Matsijs” [kweengte matsais'] go stoan dan sto d’ongevèèr oep de plets woarda t dee joonge meingse soame gestereve zén .

2 Comments:

  • At 2:41 a.m. , Anonymous annemie swerts said...

    plezaant! oem nog is aantwaarps te leze!!ben na in zuit franrijk, ni vor te zonne, mor ik ben pottebkster in de Gard.'Keb de kooningklukke academie gevold en in 1971 nor 't zuide gereïe, me mijn bromfitske!!!en een tentje eom te warikke in potekakerije...www.poterie-du-jardin-fleuri.fr

     
  • At 3:24 a.m. , Anonymous annemie Swerts said...

    Ik wou nog iets zegge, ge moet is gon zing nor het stambeeld van Rubens oep de grunplaats.Mijn grootvoder hé da verteld on mij. Weinig aantwaarpeners kenne da!! Ge moet der is traag rodroien en goe zien. T'is een mopeke van de kunstenèr.....

     

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage